خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26725   بروزرسانی: 25-05-1394

nasser shafaghatian

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

شركت در جلسات متعدد موسسه استاندار و تحقيقات صنعتي ايران

شركت در كميته هاي تخصصي دانشكاه علمي و كاربردي