خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26512   بروزرسانی: 25-05-1394

nasser shafaghatian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زبان تخصصي2. طراحي سيستم هاي تبريد3. ترموديناميك پيشرفته4. طراحي و محاسبات سيستم هاي تهويه مطبوع