خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30243   بروزرسانی: 23-09-1399

Omid Ghaffari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسي، طراحي و ايجاد سيستم اندازه‌گيري، تحليل مديريت و پايش اطلاعات سطح زير كشت برنج و فرايند توليد محصولات استراتژيك با استفاده از فناوري‌هاي سنجش از دور ماهواره‌اي و سیستم اطلاعات مکانی   همكار 1390  1392سازمان فضایی ایران
بررسی، طراحی و ایجاد نمونه آزمایشی سامانه ملی پایش و کنترل ماهواره ای عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست   همكار 1391  1393سازمان فضایی ایران