خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30387   بروزرسانی: 23-09-1399

Omid Ghaffari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 سارا میرزایی شهريور  1391مهندسی عمران نقشه برداری بررسی نقش پارامترهای موثر در کالیبراسیون دوربین های غیرمتریک در فتوگرامتری برد کوتاه   استاد راهنما
4 روح اله گودرزی شهريور  1391مهندسی عمران نقشه برداری بررسی نقش پارامترهای موثر در کالیبراسیون دوربین های غیرمتریک در فتوگرامتری برد کوتاه   استاد راهنما
3 امید مهرعلیان شهريور  1389مهندسی عمران نقشه برداری تهیه ارتوفتو و به روز رسانی نیمه اتوماتیک نقشه های 2000 با استفاده از تصاویر دوربین ultracam    استاد راهنما
2 رسول جلالی فر شهريور  1389مهندسی عمران نقشه برداری تهیه ارتوفتو و به روز رسانی نیمه اتوماتیک نقشه های 2000 با استفاده از تصاویر دوربین ultracam    استاد راهنما
1 سمیرا بدرلو شهريور  1389مهندسی عمران نقشه برداری برآورد تعداد کلاس ها در تصاویر ماهواره ای   استاد راهنما