خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5036   بروزرسانی: 13-09-1400

Maryam Saghafi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 سکینه مسعودی   حقوق خصوصی وضعیت شروط ضمن عقد پس از اقاله از منظر فقه و حقوق و در پرتو آرای قضایی   استاد راهنما
3 گوهر حبیبیون   حقوق خصوصی نفوذ عقد اجاره اموال متعلق حق غیر از منظر فقه و حقوق و رویه قضایی   استاد راهنما
2 مرضیه جانجانی   حقوق خصوصی نقش مادر در سقط جنین با نگاهی بر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده   استاد راهنما
1 سید امیر محمد موسوی در حال انجامحقوق خصوصی مطالعه تطبیقی اختیارات ولی قهری در حقوق ایران و کبک کانادا   استاد راهنما