خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5036   بروزرسانی: 13-09-1400

Maryam Saghafi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. حقوق پزشکی2. داوری بین المللی3. آیین دادرسی مدنی4. حقوق تجارت