خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17275   بروزرسانی: 20-03-1403

Farhang Razavi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
12 ابراهیم عابدی قشلاقی بهمن  1395باغبانی گرایش میوه کاری مطالعه مراحل فنولوژی رشد زایشی و تغییرات بیوشیمیایی مرتبط در برخی از ارقام و ژنوتیپهای کیوی   استاد مشاور
11 فرشاد کاکاوند بهمن  1397باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت تأثیر تیمارهای پس از برداشت آب گرم، نیتریک اکسید و گاما آمینو بوتیریک اسید بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه زغال اخته (Cornus mas L.)   استاد مشاور
10 حدیثه حقی شهريور  98باغبانی گرایش میوه کاری اثر محلول پاشی کلرید کلسیم، سولفات پتاسیم و نفتالین استیک اسید بر تحمل به سرمای انگور رقم بیدانه سفید   استاد مشاور
9 فهیمه نصر آبان  1400علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه اثر تیمارهای مختلف پس از برداشت ال سیستئین و نانوذرات فنیل آلانین پوشش دار شده با چیتوزان بر کاهش قهوه¬ای شدن و حفظ کیفیت میوه خرمالو رقم محلی کرج در طی انبار سرد   استاد راهنما
8 ام البنین سوگوار آبان  1399علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه اثر تيمارهاي پس از برداشت سيسيتئين سولفيد هيدروژن وفنيل آلانين بر تاخير پيري وحفظ كيفيت ميوه آلو در طي دوره انبار سرد   استاد راهنما
7 رقیه محمودی دي  1401علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه تاثیر تیمارهای نانوکامپوزیت ال-آرژینین و گلایسین بتائین پوشش داده شده با کیتوسان بر کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه آلو طی دوره انبارمانی سرد (Prunus domestica L)   استاد راهنما
6 رضا بهمنی دي  1401علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه تأثیر تیمارهای نانو کمپوزیت پرولین، گلایسین بتائین و پوتریسین پوشش دار شده با کیتوزان در کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه توت‌فرنگی(رقم کاماروزا) در طی انبار سرد   استاد راهنما
5 محمد علی نیکوگفتارصدقی اسفند  1402علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه تاثیر محلول¬پاشی عصاره جلبک قهوه‌ای و فولویک اسید برصفات کمی و کیفی رقم گزینش شده پسته در شرایط آب و هوائی شهر جعفریه (استان قم)    استاد راهنما
4 مهشید غفوری دي  1401علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه تأثیر محلول‌پاشی برگی جلبک قهوه‌ای، سلنیوم و سولفید هیدروژن بر خصوصیات کمی، کیفی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در زمان برداشت و پس‌ازبرداشت میوه کیوی رقم هایوارد   استاد راهنما
3 سعید رضایی شهريور  1399علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه تاثیر سولفید هیدروژن گاما آمینو بوتیریک اسید وکلات آهن بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی وبیان ژن های مرتبط با بیو سنتز آنتو سیانین طی رسیدن میوه توت فرنگی (رقم کاکاماروسا)   استاد مشاور
2 ساناز مولایی بهمن  1399علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه تأثیر پوشش ها و مواد شیمیایی مختلف بر عمر انباری میوه انار (Puenica granatum L. cv. Malase Saveh)   استاد مشاور
1 داود جوادی مجدد شهريور  1401علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه مطالعه ناسازگاری، اثرات زنیا و متازنیا و تعیین بهترین زمان برداشت بر اساس تغییرات بیوشیمیایی در ارقام جدید تجاری فندق   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
39 محسن مظفری شهريور  1397باغبانی گرایش میوه کاری تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت فولویک اسید و سلنیم بر کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی انگور رقم فخری   استاد راهنما
38 فهیمه نصر بهمن  1395باغبانی گرایش میوه کاری اثرتیمارشوک حرارتی، لاکتات کلسیم وبسته بندی نانو در افزایش ماندگاری میوه خرمالو (رقم محلی کرج)   استاد راهنما
37 رقیه محمودی شهريور  1396باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت تاثیر تیمارهای پس از برداشت گلایسین بتائین و سولفید هیدروژن بر صفات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه سرخ ولیک   استاد راهنما
36 محسن مرادی شهريور  1397باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت تاثير تيمارهاي پس از برداشت گاما امينوبوتيريك اسيد و فنيل آلانين بر كيفيت و خواص آنتي اكسيداني گوجه فرنگي رقم ازمير   استاد راهنما
35 فرح حسینی شهريور  1396باغبانی گرایش میوه کاری اثر محلول پاشی قبل از برداشت لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه توت فرنگی   استاد مشاور
34 سعیده خالقی شهريور  1396باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت تأثیر تیمار پس از برداشت براسینواستروئید و ژل آلوئه¬ورا بر خواص کیفی و آنتی اکسیدانی میوه زغال¬اخته   استاد مشاور
33 مهسا فاتح بهمن  1396باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت اثر محلول پاشی قبل از برداشت لاکتات کلسیم و اسیدآسکوربیک بر خصوصیات کمی وکیفی فلفل دلمه­ ای   استاد مشاور
32 هاجر پارسا شهريور  1396باغبانی گرایش گیاهان دارویی بررسی اثر کودهای ازتوباکتر و آزورایزوبیوم بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus)   استاد مشاور
31 حامد احمدی تير  1395باغبانی گرایش میوه کاری اثر گا ما آمینو بوتریک اسید بر رشد و شاخص¬های فیزیولوژیکی توت‌فرنگی رقم سلوا تحت شرایط تنش کم‌آبی   استاد مشاور
30 حمید مالمیر شهريور  1395باغبانی گرایش میوه کاری پاسخ¬های فیزیولوژیکی گلابی به تنش شوری ناشی از کاربرد NaCl در شرایط کشت درون شیشه¬ای   استاد مشاور
29 رقیه باباخانی شهريور  1395باغبانی گرایش گیاهان دارویی بررسی اثرات کودهای بیولوژیکی نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروئی نعناع فلفلی L. Mentha piperita   استاد مشاور
28 یاسر عبادی شهريور  1395باغبانی گرایش میوه کاری مقایسه ی روند گلدهی در چند ژیءوتیپ انتخابی زغال اخته در شرایط آب و هوایی تبریز و کلیبر بر اساس نیازهای گرمایی وسرمایی جوانه های گل   استاد مشاور
27 اکبر انگوتی شهريور  1395باغبانی گرایش میوه کاری تعیین نیاز سرمایی جوانه خای گل گیلاس و آلبالو با استفاده از مدل های مختلف و ارتباط با برخی تغییرات آنزیمی و فیزیولوژیکی در طی دوره ر کود   استاد مشاور
26 حمید رضا رجبی بهمن  1395باغبانی گرایش میوه کاری تاثیر تیمارهای پس از برداشت متیل جاسمونات و لاکتات کلسیم روی خواص کیفی و آنتی¬اکسیدانی میوه¬ی کیوی رقم هایوارد   استاد مشاور
25 سجاد اکبری بهمن  1395باغبانی گرایش میوه کاری تاثیر تیمار پس از برداشت متیل جاسمونات و آب گرم بر خواص کیفی و آنتی اکسیدانی میوه زالزالک   استاد مشاور
24 بایرامعلی داداش پور شهريور  1395باغبانی گرایش میوه کاری تأثیر تیمار قبل از برداشت گاما آمینو¬ بوتیریک اسید بر خصوصیات کیفی و ویژگی¬های آنتی اکسیدانی دو رقم آلوی سانتارزا و شابلون   استاد مشاور
23 فاروق سرکار شهريور  1396باغبانی گرایش میوه کاری اثر محلول¬پاشی متیل جاسمونات و اسید فولویک بر ویژگی¬های بیوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی آلبالو رقم گیسی   استاد مشاور
22 فرهاد عزیزی اسفند  1397باغبانی گرایش میوه کاری تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت ترکیبات کلسیمی بر کیفیت و خواص آنتی-اکسیدانی میوه گلابی رقم درگزی   استاد راهنما
21 مرتضی سلیمی فاراب اسفند  1397باغبانی گرایش گیاهان دارویی بررسی تأثیر محلول‌پاشی پوترسین، گلایسین بتاتین و اسید فولیک روی خواص مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه خیار وحشی(Ecballium elaterium)   استاد مشاور
20 پریا مصظفوی اسفند  1397باغبانی گرایش میوه کاری ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی میوه هشت رقم زردآلو در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند   استاد راهنما
19 فاطمه افشار بهمن  1397باغبانی گرایش میوه کاری تاثر تیمار پس از برداشت فنیل¬آلانین و سولفیدهیدروژن بر خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی میوه انار رقم ملس ساوه در طول انبارسرد   استاد راهنما
18 شبنم یعقوبی فر بهمن  1397باغبانی گرایش میوه کاری بررسی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی چند ژنوتیپ فندق ایرانی و وارداتی در منطقه رودسر1397   استاد راهنما
17 مینا نورحسینی شهريور  1399علوم باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای تاثیر تیمارهای قبل از برداشت اسید¬آسکوربیک و فنیل¬آلانین بر صفات کیفی و آنتی-اکسیدانی میوه توت¬فرنگی   استاد راهنما
16 زهره نیازی بهمن  1400علوم باغبانی - میوه کاری اثر تیمار سولفید هیدروژن و گاما آمینو بوتیریک اسید در افزایش ماندگاری میوه خرمالو (رقم کرج)   استاد راهنما
15 نگار محمدی¬پور بهمن  1402علوم باغبانی - میوه کاری تاثیر تیمار آرژنین و کلروژنیک‌اسید بر حفظ کیفیت پس‌ازبرداشت میوه توت‎فرنگی رقم کاماروسا در طی دوره انبارمانی سرد   استاد راهنما
14 مهدی اینانلوی (حسنی مهر) شهريور  1399علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه تأثیر محلولپاشی برگی نیتروژن، روی و بور بر صفات کمی و کیفی کیویفروت طلایی در زمان برداشت و طی انبارمانی   استاد راهنما
13 غلام معروف فقیری بهمن  1399علوم باغبانی - میوه کاری بررسی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی هفت ژنوتیپ بادام منطقه غزنی (افغانستان)   استاد راهنما
12 جهانبخش همتی بهمن  1399علوم باغبانی - سبزیکاری تأثیر تیمارهای پس از برداشت ال- سیستئین و سولفیدهیدروژن بر کیفیت، ظرفیت آنتی¬اکسیدانی و عمر انبارمانی میوه فلفل دلمه-ای رقم Red hybrid F1.   استاد راهنما
11 فرشته گل محمدی خرداد  1400علوم باغبانی - سبزیکاری تأثیر ال-سیستئین و بتاآمینوبوتیریک اسید بر عمر قفسه ای قارچ دکمه ای   استاد راهنما
10 لیلا اکبری دي  1401علوم باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای بهبود صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریحان بنفش (Ocimum basilicum var. purple) با استفاده از اسید آمینه های ال تیروزین و آرژنین   استاد راهنما
9 سید حمید رضا نعمتی بهمن  1401علوم باغبانی - میوه کاری تاثیر تیمار کیتوسان، پرولین و نانوکامپوزیت پرولین با پوشش کیتوسان بر ویژگی‌های تغذیه‌ای گیلاس   استاد راهنما
8 مژده لطیفی کرارودی بهمن  1401علوم باغبانی - گیاهان دارویی افزایش میزان اسانس و عملکرد گیاه دارویی نعنا بوستانی (Mentha spicata L.) با استفاده از کودهای زیستی و شیمیایی   استاد راهنما
7 مهنا تقوی بهمن  1401علوم باغبانی - فیزولوژی و اصلاح درختان میوه تاثیر تیمار پس‌ازبرداشت گلوتامیک اسید و تریپتوفان در کنترل کیفیت توت‌فرنگی در طول انبار سرد   استاد راهنما
6 ساسان برومند لمر خرداد  1402علوم باغبانی - میوه کاری تأثیر محلول‌پاشی سایتوکنین (سی¬پی¬پی¬یو) و آمینواسیدها بر خصوصیات عملکردی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد   استاد راهنما
5 مربم کشاورز شهريور  1399علوم باغبانی - میوه کاری تاثیرمحلول پاشی برگی ژل آلوورا و تیمارهای ترکیبی آن با سیلیکات پتاسیم و آسکوربات کلسیم بر ترکیدگی و خصوصیات کمی وکیفی میوه انار   استاد مشاور
4 حامد جعفری بهمن  1399علوم باغبانی - میوه کاری تاثیرمحلول‌پاشی برگی سیلیکات‌پتاسیم و آسکوربات‌کلسیم بر ترکیدگی و خصوصیات کمی وکیفی میوه انار   استاد مشاور
3 حمیرا ابراهیمی پور آبان  1400علوم باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای تاثیر تیمارهای باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و فنیل آلانین بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی رقم کاماروسا    استاد مشاور
2 ربابه نظری آبان  1400علوم باغبانی - گیاهان دارویی اثرسالیسیلیک اسید، گلایسین بتائین و ال-سیستئین برخصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی اسفرزه تحت تنش خشکی   استاد مشاور
1 پوریا کاکوند بهمن  1402علوم باغبانی - میوه کاری ارزیابی مورفولوژیکی و پومولوژیکی برخی از ژنوتیپ¬های امید بخش پسته در باغستان سنتی قزوین    استاد مشاور