خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17822   بروزرسانی: 22-11-1402

Ali Morassaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نظریه نامساویها، نامساویهای عملگری2. ریاضیات پایه، آنالیز ریاضی، آنالیز حقیقی، آنالیز مختلط، آنالیز تابعی، نظریه عملگرها