خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17822   بروزرسانی: 22-11-1402

Ali Morassaei

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
چکیده مبسوط 38 امین کنفرانس ریاضی ایران   گردآوری و تألیف کمیته علمی 38 امین کنفرانس ریاضی ایران شهريور 1386 
آنالیز ریاضی روی خمینه ها   گردآوری و تألیف علی مرصعی در دست تألیف/ترجمه
مبانی آنالیز ریاضی   گردآوری و تألیفدانشگاه زنجان علی مرصعی آذر 1399   
دريافت:1044
معادلات دیفرانسیل معمولی   تالیف علی مرصعی در دست تألیف/ترجمه
مبانی نظریه نامساوی ها   تالیفدانشگاه زنجان جمال رویین، علی مرصعی  1398 
آنالیز ریاضی   تالیف و ترجمهسلاله علی مرصعی آبان 1382