خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23562   بروزرسانی: 06-10-1402

Fatemeh Shahryari

شرکت در کارگاههای آموزشی

Analysis of next generation data sequencing on 3-4 March 2015 in the research institute of modern biological techniques ( RIMBT) the university of zanjan, Iran