خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

مجوز راه اندازی پردیس سهروردی دانشگاه زنجان چگونه می باشد؟پردیس سهروردی دانشگاه زنجان بر اساس مجوز  39333/22 مورخ  10/04/1392  با موافقت قطعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری راه اندازی شده است.