خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 30-11--1
شیوه پذیرش و مقررات آموزشی

شیوه پذیرش و مقررات آموزشی :

اين مرکز ضمن پذيرش دانشجویان داخل كشور از طريق آزمون سراسري و تحصیلات تکمیلی و همچنین  بر اساس آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، پذیرای  دانشجویان داوطلب انتقال از خارج به داخل  می باشد.

دانشجویان پردیس سهروردی مطابق قوانین و مقررات آموزشی پردیسهای دانشگاهی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، از کلیه خدمات آموزشی برخوردار می باشند.

بازدید امروز: 2