خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 26-1-1395
اساتید پردیس

اساتید پردیس سهروردی:

تمامی اساتیدی که در پردیس سهروردی مشغول به تدریس می باشند، از اساتید برجسته و باسابقه دانشگاه زنجان هستند و  به صورت موردی در صورت نیاز از خدمات علمی اساتید سایر دانشگاه های معتبر کشور استفاده می شود.

بازدید امروز: 3