خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 26-1-1395
شورای راهبردی پردیس

شورای راهبردی پردیس:

ریاست دانشگاه

معاونین دانشگاه (معاونت اداری و مالی، معاونت آموزشی، معاونت پژوهش و فن آوری، معاونت دانشجویی، معاونت فرهنگی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی)

رئیس پردیس سهروردی

روسای دانشکده­ها (رئیس دانشکده مهندسی، رئیس دانشکده علوم، رئیس دانشکده کشاورزی، رئیس دانشکده علوم انسانی)

بازدید امروز: 2