خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

پردیس سهروردی در چه رشته هایی دانشجو می پذیرد؟پردیس سهروردی در صدد آنست که اکثر رشته های کارشناسی ارشد و دکتری دایر در دانشگاه زنجان را به ترتیب اولویت براساس  میزان در خواست متقاضیان و همچنین آمادگی گروه های آموزشی، به تدریج و پس از اخذ مجوزهای لازم، راه اندازی کند.