خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آیا امکان شرکت در رشته های غیرمرتبط وجود دارد؟بله داوطلب می تواند برای رشته تحصیلی مقاطع بالاتر که غیرمرتبط با مقطع لیسانس یا فوق لیسانس او است  شرکت کند و در صورت پذیرفته شدن ، موظف است واحدهای پیشنیازی را که برای او  معین خواهد شد را بگذراند.