خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 7-6-1402
درباره صندوق خیریه مهدی موعود (عج)

صندوق خيريه مهدي موعود 

تاریخچه

     صندوق خیریه مهدي موعود (عج) دانشگاه زنجان در اوایل سال 1383 با پیشنهاد جناب آقای دکتر صرافی و موافقت ریاست وقت دانشگاه جناب آقای دکتر عسگریان و حمایتهای مادی و معنوی همکاران دانشگاهي فعالیت خود را با تحت پوشش قرار دادن 65 نفر از دانشجويان نيازمند آغاز نمود  و درحال حاضر با حمايت 460 نفر از اين دانشجويان به كار خود ادامه مي‌دهد.

 

اهداف و مصادیق حمایتی از دانشجویان

- تأمین بخشی از هزینه های تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و نیازمند

- ایجاد زمینه های خود اتکایی جامعه هدف به منظور توانمند سازی نهایی آنها با ایجادکارهای دانشجویی

- تأمين بخشی از هزینه های درمانی دانشجویان بستری شده و فاقد توان پرداخت هزینه درمانی

- در موارد بسيارضروري پرداخت وام‌قرض‌الحسنه به دانشجويان

 

نحوه شناسایی افراد تحت پوشش

با توجه به اینکه عمده حامیان این صندوق همکاران دانشگاهی می باشند و غالباً با دانشجویان در ارتباط می‌باشند با معرفی همکاران گرامی و اساتید ارجمند اعضاي حامي اين صندوق ، این دانشجویان را شناسایی و طی درخواست کتبی این عزیزان، ابتدا فرم عضویت در صندوق خیریه موعود (عج) را پر کرده و پس از اخذ مشخصات فردی، خانوادگی و حساب بانکی افراد، میزان درآمد، و درصورت عضویت در نهادهای حمایتی کميته‌امداد، بهزیستی،... مورد استعلام قرار گرفته و با داشتن شرایط لازم با اخذ مدارک ، پرونده تشکیل داده می‌شود.

بازدید امروز: 3