خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 2238
بازديد ديروز: 66
بازديد کل: 287635
بروزرسانی: 23-11-1400
معاون دانشجویی

 

دکتر محمد مصطفوی

تلفن: 02433052431
فاكس: 02432283254
پست الكترونيكي:

mmostafavi [at] znu [dot] ac.ir


 

 

وب سايت:  http://www.znu.ac.ir/members/mostafavi-mohammad

اهم وظايف اين حوزه را مي‌توان به شرح ذيل بيان كرد

1. اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور دانشجویی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛
2. راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه ھای تحصیلی، رفاھی، سلامت؛
3. نظارت بر فعالیتھای مربوط به تسھیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه ھای رفاھی آنان؛
4. برنامه ریزی جھت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت دانشجویان موسسه؛
5. رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس موسسه؛
6. زمینه سازی جھت مشارکت، ھمراھی و ھمدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه.
 
سوابق مدیریتی :

مدير گروه برق : از سال 1385 تا 1387

معاون آموزشي دانشكده مهندسي: از سال 1387 تا  1389

مدير گروه برق : از سال 1398 تا بهمن 1400

 

-

بازدید امروز: 8