بروزرسانی: 7-6-1402
معرفی بخش کارپردازی

 

شرح وظایف

دريافت درخواستهاي خريد با  امضاء كامل مسئولين مربوطه با شماره و تاريخ دبيرخانه .


استعلام قيمت از فروشگاههاي معتبر كشور و استان در صورت بالا بودن قيمت.


تامين اعتبار مورد نياز براي درخواستها ي انجام شده.


خريد وسايل درخواستي به قيمت مناسب و با كيفيت بالا .  


درصورت تخصصي بودن اقلام ويا كارمورد نظر با هماهنگي كارشناس مربوطه  انجام گيرد.


تحويل اقلام خريداري شده به انبار يا اموال جهت استفاده در قمسمتهاي مربوطه .


اعلام اقلام خريداري شده به قسمتهاي مربوطه.


اخذ رسيد انبار و اموال پس از تحويل جنس به آنها .


تنظيم اسناد واخذ دستور پرداخت از معاونت جهت ارائه به حسابداري .


پيگيري دريافت مبالغ اسناد تحويلي به عامل مالي معاونت .


بردن اقلام تعميري از قبيل يخچال، اجاق گاز، تلويزيون ، پمپ آب ، دينام، كامپيوتر، پرينترو.... با برگه خروج به تعميرگاههاي مجاز كه پس از رفع نقص مجدداً به دانشگاه آورده مي شود.


انجام امورات بانكي معاونت از قبيل اخذ دسته چك، خواباندن چك در حسابهاي مربوطه ، واريز مبالغ حق شركت ورزشكاران اعزامي به مسابقات ، واريز حق بيمه ورزشي ورزشكاران اعزامي و......  

بازدید امروز: 2