بروزرسانی: 7-6-1402
آشنایی با شورای انضباطی دانشجویان

 

فلسفه وجودی شورای انضباطی دانشجویان

دانشگاه ها ، به تحقیق ، مرکز تولید دانش و یکی از ارکان مؤثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند به طوری که اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب، ثبیت نظام و دفاع از آن انکارناپذیر است .
جوانان نخبه و برتر این سرزمین پهناور ، پس از فراگیری علوم و فنون از مراکز دانشگاهی ، طبقه کارشناسان و مدیرانی را تشکیل می دهند که در حقیقت ، گردانندگان نظام سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ما هستند و به همین دلیل است که در شرایط کنونی ، بدخواهان این انقلاب و سرزمین ، راه نفوذ به دانشگاه را می جویند تا با استحاله فرهنگ اسلامی-  ایرانی ، تسلط خود را بر آینده ما قطعی سازند .
مقوله فرهنگ و اخلاق ، زیر ساخت هر نهاد اجتماعی به ویژه دانشگاه است ، بنابر این ، برای حفظ این زیرساخت و صیانت از جایگاه و منزلت آن ، نیازمند وضع و رعایت قوانین و ضوابط انضباطی هستیم . چنانکه تمامی دانشگاه ها در سراسر دنیا ، صدور مجوز ورود به محیط خود را منوط به رعایت این قوانین می دانند . 
پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان ، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران ، از اهداف مهمی محسوب می شوند که شوراهای انضباطی در راه کمک به تحقق آن ها تشکیل شده اند .
شورای انضباطی دانشجویان به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه ، ضمن انجام مسؤولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی ، رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را به عنوان وظایف اساسی دانشگاه مد نظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم کند ، پرهیز می نماید . 
بدیهی است که شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوی در رسیدگی به امور آنان ، جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر شورای انضباطی دانشجویان تلقی می گردد . 
حدود اختیارات و وظایف 
شورای مزبور که یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه محسوب می گردد ، به کلیه  گزارش های واصله در مورد دانشجویان ، از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی نموده و  در صورت احراز وقوع تخلف ، نسبت به صدور حکم انضباطی برابر مقررات اقدام می نماید .  
بر اساس آیین نامه شورای انضباطی دانشجویان ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ) عناوین جرایم و تخلفاتی که از طریق شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه قابل رسیدگی است ، عبارتند از :  

الف: تخلفات عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، تهمت، ضرب وجرح، نگهداری، حمل، خرید و فروش یا استفاده از سلاح، خیانت در امانت یا ایراد خسارت، تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل و …)

ب: تخلفات آموزشی و اداری ( از قبیل تقلب در آزمونها یا فعالیتهای آموزشی، تقلب در فعالیتهای پژوهشی، تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه، فرستادن دیگری به جای خود در امتحان، سرقت، خرید، فروش یا افشای سؤالات یا ورقه های امتحانی، اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه امور و برنامه های دانشگاه، تخلفات بالینی در مراکز آموزشی-درمانی)

ج: تخلفات سیاسی (از قبیل دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسـبت بـه خود، گروهکهای محـارب، مفسد یا افراد وابسته به آنها، هواداری یا تبلیغ به نفع گروهک‌ها و مکاتب الحادی، عضویت گروهک‌های محارب، مفسد، ملحد یا فرقه های انحرافی، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و فضای مجازی و …)، ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب)

د: تخلفات اخلاقی (از قبیل استعمال مواد اعتیادآور (مخدر، توهمزا، روانگردان) یا استفاده از مشروبات الکلی، تشکیل جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی(یا مشارکت یا همکاری در این خصوصی)، اعتیاد به مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی، نگهداری، خریدوفروش، تولید یا توزیع مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی، ارتکاب قمار و تجاهر به آن، خرید و فروش یا توزیع آلات قمار، استفاده از هرگونه آلات لهو و لعب یا محصولات رسانه‌ای غیرمجاز، عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی وزارتین، عدم رعایت شئون دانشجویی، عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم، داشتن رابطه نامشروع (بدون عمل منافی عفت)، شرکت در جلسه نامشروع، انجام عمل منافی عفت)

تنبیهات شورای انضباطی
تنبیهاتی که با نظر شورای انضباطی نسبت به دانشجویان متخلف اعمال می شود در طیفی بین احضار و اخطار شفاهی تا اخراج و محرومیت از تحصیل قرار دارد . 

الف- تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود:
۱. احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۲. اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۳. تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۴. توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۵. دادن نمره ./۲۵در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف
۶. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل می باشد.
۷. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت المال (بازگشت به آیین نامه) شده باشد.
۸. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱تا ۶ماه بدون احتساب سنوات
۹. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱تا ۶ماه با احتساب سنوات
۱۰. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶تا ۱۲ماه بدون احتساب سنوات
۱۱. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶تا ۱۲ماه با احتساب سنوات

ب- تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی میتواند نسبت به دانشجو اعمال شود:
۱۲. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳تا ۱۸ماه بدون احتساب سنوات
۱۳. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳تا ۱۸ماه با احتساب سنوات
۱۴. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸تا ۲۴ماه بدون احتساب سنوات
۱۵. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸تا ۲۴ماه با احتساب سنوات
۱۶. تغییر محل تحصیل دانشجو
۱۷. تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی روزانه به شبانه شهریه پرداز
۱۸. اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
۱۹. اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا ۵سال
۲۰. ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی*

بازدید امروز: 2