خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27066   بروزرسانی: 07-11-1398

Mahdi Moghimi

Publications in Journals

International ISC1.  Hoshyar Nooshin, Mahdi Moghimi
FORMEX FORMULATION OF FREEFORM STRUCTURAL SURFACES
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) Vol. 8 Issue 4 (2007PP. 459-469.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


National 1.  علی اکبر نظری، مهدی مقیمی، نصرالله دیانت
استفاده از نی بافت در سازه های فضاکار کامپوزیت و کاربرد آن در سقف طبقات با دهانه وسیع
چهارمین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
دانشکده فنی دانشگاه تهران و انجمن علمی سازه های فضاکار ایران, تهران-ایران, 3 - 5 خرداد 1393.