خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27067   بروزرسانی: 07-11-1398

Mahdi Moghimi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

تقدیرنامه شهردار زنجان برای طراحی پیاده راه سبزه میدان بر اساس طرح پژوهشی دانشگاهی، 1397