خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27066   بروزرسانی: 07-11-1398

Mahdi Moghimi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو منتخب هيات مديره انجمن علمي سازه هاي فضاكار ايران

عضو انجمن بين المللي سازه هاي پوسته اي و فضاكار

نماينده دانشگاه زنجان در شوراي اساتيد فناوري معماري دانشگاه هاي كشور

عضو كميته تخصصي بهسازي سيما و منظر شهري استان زنجان

عضو شورای مشورتی برند شهری زنجان

عضو کارگروه تخصصی شهرداری زنجان در پروژه سبزه میدان