خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27067   بروزرسانی: 07-11-1398

Mahdi Moghimi

سوابق تحصیلی


دکترا : University of Surrey, انگلستان, معماري (گرايش سازه هاي فضاكار) , 1385-1381
عنوان رساله : تاشه پردازي فرمكسي سازه هاي فضاكار با فرم هاي تركيبي و آزاد
زمینه رساله : طراحي هندسي سازه هاي فضاكار
استاد راهنما : پروفسور هشيار نوشين، دكتر پيتر ديزني

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, معماری , 1376-1368
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه فرهنگی اداری سلطانیه
زمینه پایان نامه : طراحی معماری در پردیسه باستانی
استاد راهنما : دکتر عیسی حجت، دکتر محمد فرضیان