خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29917   بروزرسانی: 14-01-1399

Farhad Bayat

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ايران-دانشگاه NTNU نروژ (دوره تحقیقاتی کوتاه مدت), ايران, برق-کنترل , 1390-1385
عنوان رساله : کنترل بهينه سيستم های خطی مقيد با استفاده از ترکيب تئوری برنامه ريزی چند پارامتری و کنترل پيش بين
زمینه رساله : کنترل بهينه سيستمهاي مقيد
استاد راهنما : پرفسور علي اکبر جلالي

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ايران, ايران, برق-کنترل , 1384-1382
عنوان پایان نامه : طراحي و ساخت يک سيمولاتور سخت‌افزاري جهت پياده‌سازي قوانين کنترل وضعيت براي ماهوارة سه محوره
زمینه پایان نامه : کنترل وضعيت ماهواره
استاد راهنما : دکتر حسين بلندي