خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29917   بروزرسانی: 14-01-1399

Farhad Bayat

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- دانش آموخته رتبه اول دورة کارشناسي با معدل 18/08 در سال 1382.

2-  دانش آموخته رتبه اول دورة کارشناسي ارشد با معدل 19/10 در سال 1384.

3- دانش آموخته رتبه اول دورة دکتراي تخصصي با معدل 19/07 در سال 1390.

4- ثبت اختراع تحت عنوان:  طراحي و ساخت سيمولاتور ترکيبي جهت پياده‌سازي و تست قوانين کنترل وضعيت در ماهواره‌هاي سه‌محوره.

5- اخذ فرصت مطالعاتی از دانشگاه NTNU نروژ (Prof. Tor Arne Johansen).

6- اخذ فرصت مطالعاتی از دانشگاه Linkoping سوئد (Prof. Johan Lofberg).