خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30182   بروزرسانی: 21-04-1399

Farhad Bayat

علایق پژوهشی

ضمینه های تحقیقاتی فعال:  

- توسعه روش کنترل پيش‌بين برای سیستمهای مرتبه کسری

- توسعه روشهای کنترلی پیشرفته برای سامانه های مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر

 

سایر ضمینه های تحقیقاتی:

1-      کنترل پيش‌بين مبتنی بر مدل (آنلاين و صريح) / (خطي و غير خطي)

2-      کنترل سیستمهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر (توربین بادی، انرژی خورشیدی، سیستمهای زمین گرمایی، ...)

3-      مدلسازي 6 درجه آزادي و کنترل سيستمهاي هوا-فضايي و پرنده

4-      کنترل بهينه سيستمهاي مقيد (داراي محدوديت)

5-      سیستم­های کنترل خودرو (تعلیق فعال، کنترل انرژی، موتورهای هیبریدی، ... )

6-      بهینه سازی و کاربردهای آن در سیستمهای کنترل

7-      تخمين و کنترل وضعيت ماهواره

8-      سيستمهاي کنترل غيرخطي