خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29918   بروزرسانی: 14-01-1399

Farhad Bayat

مدیریت

 - مسئول روابط بين الملل در هشتمين کنفرانس ماشين بينايی و پردازش تصوير ايران.

 - مسئول کميته انتشارات در هشتمين کنفرانس ماشين بينايی و پردازش تصوير ايران.