خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18595   بروزرسانی: 15-08-1398

Jalal Saba

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) , 1379-1374
عنوان رساله : وراثت شاخص های مقاومت به تنش خشکی و صفات مرتبط با آن در گندم
زمینه رساله : توارث مقاومت به خشکی
استاد راهنما : پروفسور محمد مقدم

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, اصلاح نباتات , 1374-1372
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی لاین های گندم بومی آذربایجانشرقی از لحاظ صفات اگرونومیک و پروتئین های دانه
زمینه پایان نامه : تنوع ژنتیکی
استاد راهنما : پروفسور محمد مقدم

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, زراعت و اصلاح نباتات , 1372-1368