خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19629   بروزرسانی: 15-08-1398

Jalal Saba
جلال صبا
استاد

پست الکترونيکی
saba(AT)znu.ac.ir      jsaba49(AT)gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/saba-jalal

تلفن
09121412356   02432283099   +98 (0) 24 3305 4514

فکس
32283202   +98 (0) 24 3228 32283098

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، صندوق پستی 45195-313