خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14542   بروزرسانی: 30-07-1396

Jalal Saba
جلال صبا
استاد

پست الکترونيکی
saba(AT)znu.ac.ir      jsaba49(AT)gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/saba-jalal

تلفن
   (+98) 9121412356   +98 (0) 24 3305 2248

فکس
(+98) 241 5152248   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، صندوق پستی 45195-313