خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21773   بروزرسانی: 17-02-1400

Jalal Saba

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنتیک بیومتری (دکتری)2. اصلاح نباتات تکمیلی (کارشناسی ارشد)3. روشهای آماری چند متغیره (کارشناسی ارشد)4. روشهای پیشرفته آماری (کارشناسی ارشد)5. اصلاح نباتات (کارشناسی)6. طرح آزمایشهای کشاورزی (کارشناسی)