خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27707   بروزرسانی: 16-01-1399

Mohammad Reza YAFTIAN

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه لويي پاستور, فرانسه, شيمي فیزیک و تجزيه , 1377-1373
عنوان رساله : خواص استخراجي و انتقالي كليكس[4]آرن‌هاي استخلاف شده با گروه هاي آميد و / يا فسفريل براي يون هاي فلزي
زمینه رساله : شيمي تجزيه / شيمي فيزيك صنعتي
استاد راهنما : پروفسور ميشل بورگرد (مشاور پروفسور دمینیک مت)

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتي اصفهان, ايران, شيمي تجزيه , 1370-1368
عنوان پایان نامه : اندازه گيري سينتيكي يون جيوه (II)
زمینه پایان نامه : شيمي تجزيه
استاد راهنما : دكتر عليرضا علي‌اكبر

کارشناسی : دانشگاه شهيد بهشتي, ايران, شيمي , 1368-1363