خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21004   بروزرسانی: 25-11-1396

Mohammad Reza YAFTIAN
محمد رضا یافتیان
استاد

پست الکترونيکی
yaftian[at]znu.ac.ir      mryaftian@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yaftian-mohammadreza

تلفن
+98 (0) 912 141 2564   +98 (0) 24 3305 2519   +98 (0) 24 3305 2581

فکس
+98 (0) 24 3228 3080   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
آزمایشگاه تحقیقاتی تعادل های فازی، گروه شيمي، دانشكده علوم، دانشگاه زنجان ص پ 38791-45371 زنجان