خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21355   بروزرسانی: 22-12-1396

Mohammad Reza YAFTIAN

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
14 زینب پورعلی در حال انجامشیمی تجزیه تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی آندهای جدید با ساختار ورقه‌ای در پیل‌های لیتیم/سولفور   استاد راهنما
13 اسماعیل محسنی در حال انجامشیمی آلی الکتروسنتز و سنتز شیمیایی نانو پلی آریل¬آمین¬ها و کامپوزیت¬های آن و بررسی کاربرد آن¬ها به عنوان حسگر و پایه کاتالیزوری    استاد راهنما
12 صغری رفیعی در حال انجامشیمی تجزیه تهيه الکترودهاي اصلاح شده نانوکامپوزیتی براي اندازه‌گيري برخی از مخدرها و روان‌گردان‌ها   استاد راهنما
11 سیامک هاشمی پور در حال انجامشیمی تجزیه مطالعه اثر پارامترهای فیزیکوشیمیایی بر پاسخ حسگرهای ریز ترازوی بلور کوارتز نسبت به برخی گونه‌های شیمیایی و بیوشیمیایی   استاد راهنما
10 لیلا دولتیاری تير  1395شیمی تجزیه مطالعه حذف یون‌های لانتانیدی و اکتینیدی از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب‌های مزوپروس‌ سیلیکای SBA-15 اصلاح شده   استاد راهنما
9 سید طاهر سیدین تير  1390شیمی تجزیه تهیه وبررسی خواص الکتروشیمیایی کاتدهای اصلاح شده با نانوکامپوزیت‌های جدید برپایه‌ی مشتقات کربنی در پیل‌های لیتیم/سولفور   استاد راهنما
8 ریحانه صفریالی خرداد  1395شیمی تجزیه خواص انتقال فاز لیگاندهای N,N-دی‌الکیل‌کرباموییل-کربوکسیلیک اسید در جداسازی یون خاک‌های کم‌یاب   استاد راهنما
7 رامین فشی ارديبهشت  1395شیمی تجزیه کاربرد‌های زیست محیطی و بیولوژیکی ریز استخراج فاز مایع الکتروغشایی   استاد راهنما
6 مهدیه کوره پزان مفتخر اسفند  1394شیمی تجزیه تهیه و کاربرد نانوذرات اصلاح‌شده با گروه‌های عاملی در حذف یون‌های فلزی از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
5 سمیه پیری اسفند  1394شیمی ٱلی الکتروسنتز و شناسایی کامپوزیت‌ها و نانو‌کامپوزیت‌ها‌ی آمین‌های آرماتیک و كاربردهای آن‌ها در حذف آلاینده‌های فلزي   استاد راهنما
4 مریم حامی دیندار اسفند  1394ّشیمی تجزیه مطالعه توانایی جاذب‌های سیلیکای مزوپروس SBA-15 اصلاح شده در حذف آلاینده‌های شیمیایی فلزی و آلی از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
3 زهرا شیری-یکتا مهر  1391شیمی تجزیه جداسازی و اندازه‌گیری اکتینیدها و لانتانیدها با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و الکتروفورز مویین و پیش تغلیط آنها   استاد راهنما
2 عباسعلی زمانی شهريور  1391شیمی تجزیه شیمی تجزیه زیست محیطی: مشارکت در مطالعات مرتبط با فلزهای سنگین در محیط زیست   استاد راهنما
1 سید امیر مهدی فتحی تير  1391شیمی تجزیه استفاده از امولسیون‌های دوتایی W/O/W در جداسازی و تغلیظ اسیدهای آمینه   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
80 رویا طاهایی تير  1395شیمی تجزیه بررسی رفتار الکتروشیمیایی یون مس بر روی الکترودهای اصلاح شده با لیگاندهای باز شیف   استاد راهنما
79 مهسا اکبری تير  1395شیمی تجزیه مطالعه تداخل های دارویی استامینوفن با داروهای دیگر به روش الکتروشیمیایی   استاد راهنما
78 زهرا عباسی تير  1395شیمی تجزیه استخراج فاز جامد و اندازه‌گیری کمی دیازینون با استفاده از هیدروکسید دوتایی لایه‌ای   استاد راهنما
77 فاطمه خانبان تير  1395شیمی تجزیه ریزاستخراج-پیش‌تغلیظ به روش الکتروغشایی و اندازه‌گیری HPLC برخی از داروها   استاد راهنما
76 سولماز هاتفی تير  1395شیمی تجزیه بررسی توانایی ترکیبات آمیک اسیدی به عنوان استخراج‌کننده در جداسازی درون‌گروهی خاک‌های کم‌یاب   استاد راهنما
75 زهره دوستی خرداد  1395شیمی تجزیه بررسی حذف یون‌های یوروپیم، توریم و اورنیل از محلول‌های آبی توسط جاذب‌های مزوپروس SBA-15 سولفونه   استاد راهنما
74 محمد رحمانی اسفند  1394شیمی آلی تهیه نانوکامپوزیت پلیمری پلی استایرن با اتصالات عرضی بالا در حضور ترکیب آلی مختلف، بررسی و مطالعه جذب فلزات سنگین   استاد راهنما
73 مرجان بهروزی مهر  1394شیمی تجزیه انتقال-جداسازی یون فلزات لانتانیدی از درون غشاء مایع توده‌ای حاوی یک آمیک اسید   استاد راهنما
72 اکرم خان محمدی مهر  1394شیمی تجزیه مقایسه نانو‌کامپوزیت پلی1- نفتیل¬آمین-آلومینا سنتزشده به روش‌های شیمیایی و الکتروشیمیایی در جذب یون‌ فلزات سنگین   استاد راهنما
71 فاطمه نظری مهر  1394شیمی تجزیه کاربرد لیگاندها باز شیف در ساختار نانوبلورهای زئولیت به عنوان جاذب طبیعی جهت بهبود حذف یون‌های یوروپیم و توریم از محلول‌های آبی   استاد راهنما
70 شیدا رضایی شهريور  1394شیمی تجزیه خواص انتقال فاز مولکول‌های با اتم‌های دهنده اکسیژن و نیتروژن برای یون‌های مس   استاد راهنما
69 مهری شاطری شهريور  1394شیمی تجزیه بررسی حذف یون‌های یوروپیم، اورانیل و توریم از محلول‌های آبی توسط جاذب مزوپروس اصلاح نشده SBA-15   استاد راهنما
68 جمال الدین رجبی مرداد  1394شیمی تجزیه مطالعه ی استخراج حلالی کبالت از پسماندهای صنعتی حاصل از صنعت روی   استاد راهنما
67 حسین سلطانی تير  1394شیمی تجزیه سنتز و بررسی خواص استخراجی برخی لیگاندهای کربوکسیلیک اسیدبرای یون فلزات واسطه   استاد راهنما
66 بهرام حسنی تير  1394شیمی تجزیه ساخت و مقایسه حس‌گرهای پتانسیومتری یون‌گزین مس برپایه یون‌دوست‌های باز شیف    استاد راهنما
65 بهاره رجبی مهر  1393شیمی تجزیه نانوپلی‌آنیلن و نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین-آلومینای تهیه شده به روش‌های شیمیایی و الکتروشیمیایی؛ بکارگیری آنها در جذب یون‌ فلزات سنگین   استاد راهنما
64 میلاد حاجی حسنی مهر  1393شیمی تجزیه بررسی جذب یون‌های فلزات سنگین توسط جاذب‌های مزوپروس اصلاح‌شده با عامل‌های آمینی و باز شیف   استاد راهنما
63 سمیرا نوری تير  1393شیمی تجزیه خواص تبادل یونی نانوبلورهای زئولیت طبیعی برای حذف یون‌های یوروپیم و توریم از محلول‌های آبی   استاد راهنما
62 رقیه مرادی تير  1393شیمی تجزیه بکارگیری سیلیکای مزوپروس SBA-15 اصلاح شده به عنوان جاذب در حذف داروها از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
61 یاسمن حیدری ابهری تير  1393شیمی تجزیه بهبود کارآیی استخراج-جداسازی یون‌های لانتانیدی با بیس(2-اتیل‌هگزیل)فسفریک اسید در حضور ترکیبات پلی‌اتیلن‌گلیکولی   استاد راهنما
60 مسعود حاجی سلیمانی تير  1393شیمی تجزه جداسازی-اندازه‌گیری کمپلکس فلزات سنگین یون‌های فلزی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا   استاد راهنما
59 مهدی امیری‌نهاوندی بهمن  1392علوم محیط زیست مطالعه کاربرد نانو ذرات آهن برای حذف کادمیم از خاک‌های آلوده مازندران   استاد راهنما
58 سپیده صفری مهر  1392شیمی تجزیه لیگاندهای حلقوی و غیر‌حلقوی با اتم‌های دهنده نیتروژن و گوگرد: مولکول‌های حس‌گر برای یون‌های سرب و مس   استاد راهنما
57 زهرا شمسی مهر  1392شیمی تجزیه بکارگیری فوم پلی‌اورتان اصلاح شده برای حذف آلاینده‌های آلی و معدنی از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
56 فاطمه مافی مهر  1392شیمی تجزیه کاربرد نانوبلورهای کلینوپتیلولیت طبیعی به عنوان جاذب یون‌های لانتانیدی و توریم   استاد راهنما
55 پریسا حیدری مهر  1392شیمی تجزیه تهیه الکترودهای سرب و مس‌گزین بر پایه یون دوست‌های حلقوی و غیرحلقوی و بررسی اثر مایع‌های مایع‌های یونی بر خواص آنها   استاد راهنما
54 مریم مصطفوی مهر  1392شیمی تجزیه خواص یون‌دوستی لیگاندهای باز شیف نوع 2O2N به عنوان استخراج‌کننده برخی یون‌های فلزی   استاد راهنما
53 مهسا پیله‌وری مهر  1392شیمی تجزیه مطالعه حذف فلزات سنگین از نمونه‌های آبی با استفاده از جاذب‌های مزوپروس SBA-15 اصلاح شده   استاد راهنما
52 لیلا حبیبی مهر  1392شیمی تجزیه استخراج بدون لیگاند یون‌های توریم(IV) توسط غشاء مایع امولسیونی دوتایی W/O/W   استاد راهنما
51 معصومه بیات شهريور  1392شیمی تجزیه مطالعه‌ی انتقال یون‌های کادمیم، نیکل و کبالت از غشای مایع توده‌ای حاوی لیگاندهای اسیدی   استاد راهنما
50 منیره میر کرامی اسفند  1391علوم محیط زیست بررسی وضعیت پسماندهای الکترونیکی در ایران   استاد راهنما
49 مهدی امانلو دي  1391علوم محیط زیست ارزیابی غلظت فلزات سنگین در آب لوله‌کشی زنجان   استاد راهنما
48 مرضیه کمالی نهاد مهر  2012شیمی تجزیه سنتز و بررسی خواص یون دوستی نسبت به برخی فلزات واسطه لیگاندهای باز شیف نوع NxOy   استاد راهنما
47 الهام حاجیلو مهر  1391شیمی تجزیه استخراج یون‌های مس (II) از محیط آمونیاکی به وسیله غشاء مایع امولسیونی با استفاده از یک حامل باز شیف   استاد راهنما
46 زهرا مفیدی مهر  1391شیمی تجزیه کاربرد ریز استخراج فاز مایع بر پایه فیبر تو خالی در تغلیظ و اندازه‌گیری برخی از فلزهای سنگین در نمونه‌های آبی   استاد راهنما
45 حسین رستمی مهر  1391علوم محیط زیست اندازه گیری غلظت فلزهای سنگین در آب های زیرزمینی محدوده شهرک های صنعتی شهر زنجان   استاد راهنما
44 نسرین صمدی مهر  1391شیمی تجزیه مطالعه اثر پلی اتیلن گلیکول بر استخراج یون فلزات عناصر واسطه بیس(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید  
43 الهامه محمدپور مهر  1391شیمی تجزیه بهینه سازی جذب زیستی یون فلزات سنگین بر روی ستون پر شده با جاذب طبیعی در سیستم جریان پیوسته  
42 مهدیه آتش زر بهمن  1390علوم محیط زیست حذف برخی فلزات سنگین از نمونه های آبی آلوده با استفاده از پسماند صنایع تولید روغن زیتون  
41 آزاده علیزاده مهر  1390علوم محیط زیست حذف رنگ ردامین 6-جی (یک رنگ صنعتی) از محلول های آبی با استفاده از پسماندهای سلولزی  
40 مرجان حبیبیان مهر  1390علوم محیط زیست استفاده از پسماند صنایع غذایی در حذف برخی از فلزات سنگین از نمونه های آبی  
39 مهکامه یوسفخانی مهر  1390شیمی تجزیه مطالعه انتقال یون های توریم و یوروپیم از درون غشای مایع پلیمری توسط حامل های اسیدی  
38 مجتبی صادقی ده چشمه مهر  1390شیمی تجزیه استخراج غشایی بر پایه فیبرهای توخالی برای جداسازی و تغلیظ یون های توریم و یوروپیم  
37 زینت کرم زاده مهر  1390شیمی تجزیه کاربرد مایع های یونی به عنوان حلال سبز در استخراج یوروپیم و توریم با استفاده از لیگاندهای فسفردار  
36 پریناز غروی مهر  1390شیمی تجزیه استخراج و پیش تغلیظ پنیسیلین جی توسط میکرواستخراج مایع-مایع پراکندگی و اندازه گیری به روش نورسنجی  
35 خدیجه محمود نیا منصور تير  1390شیمی تجزیه استخراج باقیمانده آفت کش ها در نمونه های آبی به روش میکرواستخراج مایع-مایع پراکندگی و اندازه گیری به وسیله کروماتوگرافی گازی  
34 ریحانه شکری چافی تير  1390شیمی تجزیه بکارگیری اسپند به عنوان جاذب طبیعی در حذف برخی فلزات سنگین از نمونه های آبی  
33 حمیده احمدی اسفند  1389شیمی تجزیه مقایسه اثرات استتار و تعاونی اترهای تاجی بر انتقال یون خاک های کم یاب از درون غشاء مایع توده ای توسط بیس(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید  
32 بهنام اختری بهمن  1389شیمی تجزیه استخراج تعاونی یون فلزهای واسطه با مخلوط لیگاندهای اکسیمی و دهنده های خنثی  
31 نجات ساداتی بهبهانی مهر  1389شیمی تجزیه سنتز و کاربرد ذرات مگنتایت اصلاح شده با پلی‌اتیلن‌گلیکول در حدف فلزات سنگین  
30 مائده نصیری مهر  1389شیمی تجزیه انتقال اسیدهای‌آمینه از درون غشاء مایع توده‌ای با استفاده از اترهای تاجی به عنوان حامل  
29 صغری رفیعی بلداجی مهر  1389شیمی تجزیه بررسی قابلیت لیگاندهای باز شیف در استخراج مایع-مایع به روش پراکندگی  
28 سدابه كفاشي مهر  1389شيمي تچزيه مطالعه اثر حلال در بر هم کنش یون سرب-اترهای تاجی با استفاده از روش استخراج حلالی  
27 نگار صحتی مهر  1389شیمی تجزیه خواص استخراجي برخي مشتقات اكسيمي براي يون‌هاي خاك‌هاي كمياب(III) و توريم(IV)  
26 مهديه كوره‌پزان‌مفتخر دي  1388شیمی تجزیه . كاربرد ليگاندهاي باز شيف به عنوان كمپلكس‌كننده در پيش تغليظ يون‌هاي فلزي با روش استخراج نقطه ابري  
25 سمانه نهایی تير  1388شیمی تجزیه استخراج فاز جامد و اندازه گیری مقادیر کم یون مس در نمونه های آبی با استفاده از دیسک های اکتادسیلی و فوم های پلی اورتان اصلاح شده  
24 ندا خورشیدی تير  1388شیمی تجزیه تهیه و مقایسه حس گرهای یون گزین سرب بر پایه اترهای تاجی  
23 زهرا كابلي تنها مهر  1387شيمي تجزيه سنتز و كاربردهاي تجزيه اي اكسيم ها (بخش سوم): 5-(ترشري-بوتيل)-2-هيدروكسي- 5-متيل بنزآلدهيداكسيم و 3-(ترشري-بوتيل)-2-متوكسي بنزآلدهيداكسيم  
22 مريم حامي ديندار مهر  1387شيمي تجزيه سنتز و كاربردهاي تجزيه اي اكسيم ها (بخش اول): 5-(ترشري-بوتيل)-2-هيدروكسي بنزآلدهيد اكسيم و 3و5-دي(ترشري-بوتيل)-2-هيدروكسي بنزآلدهيد اكسيم  
21 پروين رفيقي مهر  1387شيمي تجزيه سنتز و كاربردهاي تجزيه اي اكسيم ها (بخش دوم): 2-هيدروكسي-1-نفتالدهيداكسيم و 1-هيدروكسي-2-نفتالدهيداكسيم  
20 عاطفه السادات زرآبادی تير  1387شیمی تجزیه مطالعه اثر استتار اترهای تاجی محلول در آب بر استخراج یون فلزات عناصر واسطه توسط بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید  
19 سمیرا جعفری تير  1387شیمی تجزیه مطالعه بازیابی کادمیم, نیکل و کبالت از باطری های قابل شارژ نیکل-کادمیم مستعمل  
18 شیوا رستم خانی مهر  1386شیمی تجزیه مطالعه اثر ساختار بازهای شیف نوع N2O2 بر خواص یون دوستی آنها  
17 زهرا شيري يكتا تير  1386شيمي تجزيه بررسي خواص يون دوستي ليگاندهاي جديد نوع N4  
16 سيد امير مهدي فتحي تير  1386شيمي تجزيه بررسي كاربردهاي تجزيه اي ليگاندهاي جديد باز شيف نوعN2O2  
15 غلامرضا ابوالحسنلو خرداد  1385شیمی تجزیه . اهميت سريم (IV) اكسيد آبدار به عنوان مبادله كننده يوني: بررسي خواص و پتانسيل كاربردي  
14 سلیمان رفعت خواه خرداد  1385شیمی تجزیه خواص انتقال فاز يك باز شيف جديد براي يون فلزات عناصر واسطه  
13 مجید پارسا خرداد  1385شیمی تجزیه سنتز یک باز شیف جدید و مطالعه خواص یون دوستی آن برای فلزات واسطه  
12 ريحانه صفربالي ارديبهشت  1385شيمي تجزيه ستنز بازهاي شيف جديد و بررسي خواص يون دوستي آنها براي يون فلزات واسطه   استاد راهنما
11 زهرا پيله‌وري ارديبهشت  1385شيمي تجزيه خواص يون دوستي يك ليگاند دهنده اتم‌هاي اكسيژن/نيتروژن باز شيف براي يون فلزات واسطه   استاد راهنما
10 داريوش عمادي مهر  1384شيمي تجزيه مطالعه خواص يون دوستي يك كليكس[4]آرن فسفريله و يك باز شيف سنتز شده جديد، كاربرد آنها در تهيه الكترودهاي يون گزين براي يونهاي فلزي عناصر واسطه   استاد راهنما
9 معصومه‌ پري‌نژاد مهر  1384شيمي تجزيه استخراج و انتقال يونهاي كروم (VI) از محيط‌هاي اسيدي با استفاده از استخراج كننده-حامل دي‌سيكلو‌هگزيل18كراون6   استاد راهنما
8 پريسا حسن‌زاده مهر  1383شيمي تجزيه كاربرد كليكس]4[آرن حامل گروههاي كربوكسيليك اسيد و فسفريل در استخراج يونهاي توريم و اروپيم واستفاده از آن در تهيه الكترود يون گزين توريم   استاد راهنما
7 محمد رضا رضي‌پور شهريور  1383شيمي تجزيه مطالعه خواص5،11،17،23-تترا-ترشري-بوتيل-25،26،27،28-تتراكيس(دي‌فنيل‌فسفينوييل‌متوكسي)كليكس]4[آرن در استخراج يون‌هاي توريم و اروپيم   استاد راهنما
6 عباسعلي زماني فروردين  1382شيمي تجزيه مطالعه تاثير اترهاي تاجي براستخراج يون‌هاي لانتانيم، اروپيم وتوريم توسط ليگاند اسيدي بيس (2-اتيل هگزيل) فسفريك اسيد   استاد راهنما
5 رعنا شكوهي ستا بهمن  1381شيمي تجزيه مطالعه اسپكتروفتومتري كمپلكس شدن يون‌هاي قليايي و قليايي خاكي با ليگاند دي آميد-دي‌فسفريل-پارا-ترشري-بوتيل‌كليكس(4)آرن   استاد راهنما
4 صديقه زينلي آذر  1381شيمي تجزيه كاربرد روش‌هاي كمومتريكس در اندازه‌گيري همزمان يون‌هاي فلزي و مطالعه برخي تعادل‌هاي شيميايي   استاد راهنما
3 ليلا حسن‌زاده شهريور  1380شيمي تجزيه يررسي خواص استخراجي دي‌فنيل-N,N'-دي‌متيل‌كرباموييل‌متيل‌فسفين‌اكسيد در استخراج يون آروپيم (III) از محيط يون نيترات   استاد راهنما
2 محمد ابراهيم اشراقي شهريور  1380شيمي تجزيه استخراج با حلال يونهاي توريم (VI) توسط دي‌فنيل-N,N-دي متيل‌كرباموييل‌متيل‌فسفين‌اكسيد از محيط‌هاي نيتراتي'   استاد راهنما
1 ليدا نباتچيان شهريور  1379شيمي فيزيك بررسي ثابت پايداري كمپلكس شدن يون فلزات قليايي توسط كليكس(4) آرن‌هاي استخلاف شده در محيط غير آبي با روش هدايت‌سنجي   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
44 گلناز قدیمی خرداد  1394شیمی اندازه‌گیری فلزهای سنگین در آب و رسوب کف رودخانه زنجان‌رود   استاد راهنما
43 زهرا عبدی خرداد  1394شیمی . کاربرد یک لیگاند باز شیف در پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری یون مس به روش ریزاستخراج مایع-مایع پخشی   استاد راهنما
42 جواد طوماری بهمن  1393شیمی بررسی خواص سیلیکای اصلاح شده با یک نوع باز شیف در حذف یون فلزات سنگین از نمونه های آبی   استاد راهنما
41 مهدی عبدل زاده بهمن  1393شیمی حذف یون فلزات سنگین از محلول های آبی توسط یک زئولیت طبیعی   استاد راهنما
40 مهسا اکبری شهريور  1393شیمی حذف سیپروفلوکساسین از نمونه‌های آبی با استفاده از فیبرهای توخالی اصلاح شده با بیس(2-اتیل‌هگزیل)فسفریک اسید   استاد راهنما
39 سیده بهاره هود خرداد  1393شیمی ساقه‌ی گندم به عنوان جاذب طبیعی در حذف برخی فلزات سنگین از نمونه‌‌های آبی   استاد راهنما
38 الهام محمدی خرداد  1393شیمی برگ گیاه خرگوشک به عنوان جاذب طبیعی در حذف برخی فلزات سنگین از نمونه‌‌های آبی   استاد راهنما
37 محمد شیروانی راد ارديبهشت  1393شیمی حذف رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از روزنامه باطله   استاد راهنما
36 سعیده محمدی آذر  1392شیمی ساخت الکترود یون‌گزین مس بر پایه یک لیگاند باز شیف به عنوان یون‌دوست   استاد راهنما
35 فاطمه حاجی میری آذر  1392شیمی . کاربرد مزوپروس‌های سیلیکای SBA-15 به عنوان جاذب در حذف فلزات سنگین از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
34 زهره دوستی آذر  1392شیمی حذف برخی یون‌های فلزی از نمونه‌های آبی ذرات سیلیکای اصلاح شده با ترکیبات باز شیف   استاد راهنما
33 نرگس اترک مهر  1392شیمی استفاده از گیاه بومادران به عنوان جاذب در پالایش آب آلوده به فلزات سنگین   استاد راهنما
32 اکرم خان محمدی آبان  1391شیمی کاربرد مایعات یونی در ساخت الکترودهای پتانسیومتری توریم‌گزین  
31 سالار بهرامی مهر  1391شیمی ارزیابی آماری مقدار فلزهای سنگین در پسماندهای صنایع سرب و روی استان زنجان (قسمت 2)  
30 جماالدین رجبی مهر  1391شیمی ارزیابی آماری مقدار فلزهای سنگین در پسماندهای صنایع سرب و روی استان زنجان (قسمت 1)   استاد راهنما
29 فرزانه اسلامی مهر  1391شیمی بهبود حذف رنگ متیل‌اورانژ از آب‌های آلوده توسط گیاه وتیور فعال شده با هیدروکلریک اسید  
28 پژمان قربانی تير  1391شیمی کاربرد روش های مختلف ولتامتری در اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های آبی  
27 لیلا بابایی تير  1391شیمی مطالعه انتقال یون یوروپیم از طریق غشای مایع پلیمری توسط حامل های اسیدی  
26 حسین سلطانی آبان  1390شیمی اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای با استفاده از کروماتوگرافی با عملکرد بالا  
25 نازنین پورجعفری ارديبهشت  1390شیمی مطالعه ترمودینامیکی اثر حلال در برهم کنش یون سرب-اترتاجی با استفاده از روش استخراج حلالی  
24 پریسا فاتح بشرزاد خرداد  1390شیمی انتقال یون اربیم از درون غشاء مایع توده ای حاوی لیگاند بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید  
23 زهرا شمسی ارديبهشت  1390شیمی انتقال یون ساماریم از درون غشاء مایع توده ای حاوی لیگاند بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید   استاد راهنما
22 زهرا رسولی تير  1389شیمی مقایسه خواص استخراجی مایع یونی با حلال های آلی متداول در استخراج حلالی یون های توریم و یوروپیم  
21 فتانه جمالی ارديبهشت  1389شیمی تهیه حسگر پتانسیومتری یون گزین اربیم بر پایه ی تتراپروپوکسی ذی فنیل فسفین اکساید کلیکس[4]آرن  
20 شبنم جلالی ارديبهشت  1389شیمی تهیه حسگر یون گزین سرب بر پایه اتر تاجی NB18C6  
19 زهرا حسینی آذر  1388شیمی کاربرد یک اکسیم در تهیه حسگر پتانسیومتری یون گزین توریم  
18 زهرا مفیدی آذر  1388شیمی تهیه حسگر پتانسیومتری یون گزین سرب بر پایه اتر تاجی DB18C6  
17 سیده سحر ترابی خرداد  1387شیمی جذب یون های سرب بر روس دانه های اسپند  
16 اکرم ملا اسماعیلی دي  1386شیمی پیش تغلیظ یون های مس با استفاده از دیسک های اکتادسیل اصلاح شده با یک لیگاند باز شیف  
15 حمیده احمدی دي  1386شیمی مطالعه اثر استتار یک باز شیف نوع N4 بر جداسازی یون های فلزی  
14 سیده سعیده حسینی خرداد  1386شیمی پیش تغلیظ یون مس تفاده از دیسک های اکتادسیل اصلاح شده  
13 هدی نصیرا خرداد  1385شیمی انتقال یون کادمیم از محیط یون یدید از درون غشاء توده ای توسط ردآمین B  
12 محمد رضا صفوی خرداد  1385شیمی بازیابی نیکل و کادمیم از باتری های قابل شارژ مستعمل  
11 روح اله یعقوبی خرداد  1385شیمی مطالعه انتقال یون مس از درون غشاء مایع با استفاده از یک حامل باز شیف  
10 سمانه نهایی خرداد  1385شیمی مطالعه انتقال یون های سرب از درو غشاء توده ای توسط حامل باز شیف نوع N3O2  
9 زهرا بهاری خرداد  1384شیمی کاربرد کلیکس[4]آرن حامل گروه های فسفریل در تهیه الکترود یون گزین توریم  
8 مهدی توکلی خرداد  1384شیمی کاربرد یک کلیکس[4]آرن حامل گروه های آمید و فسفریل در تهیه یک الکترود کلسیم گزین  
7 شیوا رستم خانی خرداد  1383شیمی پیش تغلیظ یون های توریم توسط تری-n-اکتیل فسفین اکسید بر روی نفتالین میکروکریستالی  
6 صادق رستم نیا خرداد  1383شیمی انتقال یون های توریم از درون غشاء مایع توده ای حاوی تنوییل تری فلوئورو استیل استن  
5 مجتبی برزگر دي  1382شیمی مقایسه انتقال یون های توریم و اروپیم از درون غشای مایع توده ای حاوی تری-n-اکتیل فسفین اکسید و ارایه پویا نمایی فرآیندهای انتقال  
4 حسین نعمتی خرداد  1382شیمی مطالعه انتقال یون های توریم و اروپیم از درون غشاء مایع توده ای حاوی بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید  
3 رقیه طاهری خرداد  1381شیمی کاربرد لیگاندهای فسفریله به عنوان استخراج کننده یون های توریم و اروپیم  
2 انوشه افشاری دي  1380شیمی بررسی انتقال یون اروپیم از درون غشاء مایع حاوی لیگاند تری--اکتیل فسفین اکسید  
1 عباسعلی زمانی دي  1379شیمی مطالعه پایداری کمپلکس یون فلزات قلیایی توسط برخی از ماکروسیکل ها در محیط غیر آبی   استاد راهنما