خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31885   بروزرسانی: 17-08-1399

Abbas Rabiee

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر برتر استان زنجان در سال 1396.

ریاست بنیاد نخبگان استان زنجان، از بهمن ماه 1396 تاکنون.

عضو Senior Member موسسه IEEE

رتبه نخست در آزمون دکتري تخصصي مهندسي برق-قدرت، دانشگاه صنعتي شريف، 1387.

رتبه نخست در بين دانشجويان کارشناسي مهندسي برق- قدرت، ورودي 81 دانشگاه علم و صنعت ايران.

استفاده از تسهیلات بنياد ملي نخبگان، سال 1387.

عضویت استعداد درخشان  در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد  اسلامی.

رتبه سوم در بين دانشجويان کارشناسي ارشد قدرت- سيستم، ورودي 85 دانشگاه صنعتي شريف.

رتبه پنجم کشوري در آزمون کارشناسي ارشد سال 85 در رشته مهندسي برق- قدرت.

رتبه نخست مقطع کارشناسي دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ايران در بين تمامي دانشجويان مقطع کارشناسي(همه گرايش ها)، 84-83.

دانشجوي استعداد درخشان  مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري.