خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31913   بروزرسانی: 17-08-1399

Abbas Rabiee

علایق پژوهشی

مطالعات مربوط به ديناميک، بهره برداري و پايداري سيستمهاي قدرت.

تجديد ساختار در سيستم هاي قدرت، بازار برق و سرويس هاي جانبي.

انرژی های نو و مسائل مربوط به اتصال به شبکه آنها.
 
تجهیزات FACTS و HVDC
 
استفاده از الگوريتمهاي بهينه سازي پيشرفته در مطالعات برنامه ريزي و بهره برداري سيستمهاي قدرت