خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16681   بروزرسانی: 10-11-1397

Davood Abbasi

علایق پژوهشی

رفتار سازمانی

منابع انسانی

سازماندهی و برنامه ریزی

مدیریت اسلامی