خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16681   بروزرسانی: 10-11-1397

Davood Abbasi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

- عضو کمیته مدیریت و سازمان اداری اسلامی کردن دانشگاه- 1376

- استاد مشاور علمی و فرهنگی انجمن علمی دانشجویی گروه مدیریت-1391

- عضو هیات اجرایی تشکیلات و امور انسانی غیر هیات علمی- 1390

- عضو کمیته کاری هیات امنای دانشگاههای شمالغرب-1377

- استاد مشاور دانشجویان شاهد- 1381

- عضو کمیته بررسی کارهای سخت و زیان اور اداره کار و امور اجتماعی استان زنجان- 1382

- عضو هسته گزینش-1377

- عضو حقوقی و دبیر هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی- 1385

- نماینده رئیس دانشگاه در کمیسیون ماده 45 و ماده 48 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها-1385

- عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری-1382

- عضو هیات امنای عملیات اجرایی و احداث مسجد دانشگاه-1381

- عضو کمیته جذب واحدهای فناوری مرکز رشد-1383

- عضو کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل- 1379

- عضو دفتر نضارت و ارزیابی- 1378

- عضو کمیته راهبری مدیریت کیفیت- 1375

- عضو هیات ممیزه ارتقاء شغلی کارکنان- 1384

- نماینده رئیس دانشگاه در اجرای ماده59 ایین نامه مالی و معاملاتی رئیس دانشگاه-1381

- عضو کمیته طرح تبیین مسیر ارتقا شغلی کارکنان- 1382

- عضو علی البدل هیات انتظامی