خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19176   بروزرسانی: 15-10-1398

Abbas Rasouli

علایق پژوهشی

استنباط آماري كلاسيك - استنباط آماري بيزي - مطالعه روی داده های طول عمر (نمونه هاي سانسور شده)  - قابلیت اعتماد - مه داده ها - آنالیز شکل - مدل های خطی