خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19176   بروزرسانی: 15-10-1398

Abbas Rasouli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو دائم انجمن آمار ایران

عضو انجمن ریاضی ایران