خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19176   بروزرسانی: 15-10-1398

Abbas Rasouli

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی و ساخت یک آرایه سنسوری جهت تعیین کیفیت و نمونه های آبی   همكاراسفند 1394اسفند  1395
تهیه و تدوین نرم افزار بانک اطلاعاتی روستایی   همكارآذر 84شهريور  85کاربردی سفارشیشرکت برق منطقه ای زنجانشرکت برق منطقه ای زنجان