خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17577   بروزرسانی: 20-07-1394

Fatemeh Mohammadi moghanjoghi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

پژوهشگر در شورای عالی توسعه قضایی قوه قضائیه ( کمیته حمایت از حقوق بزه دیده و کمیته آئین دارسی کیفری 1386-1380 )

عضو کمیته ملی حقوق بشردوستانه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران  1387-1386

عضو حقوقدان کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه زنجان 1394-1393