خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16656   بروزرسانی: 07-08-1398

Farid Shekari

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

2- انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران