خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25935   بروزرسانی: 31-04-1398

Mostafa Yargholi

لینکهای مفید

1- دروس مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران:    http://ece.ut.ac.ir/classpages

2- طراحی مدار مجتمع دیجیتال (رابی) :      http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/IcBook

http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook        http://bwrc.eecs.berkeley.edu

3- وب سایت شخصی دکتر بهزاد رضوی:    http://www.ee.ucla.edu/~brweb/director.html

4-           http://ieeexplore.ieee.org