خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25669   بروزرسانی: 04-01-1398

Mostafa Yargholi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 

دانش آموخته نمونه کارشناسي از دانشگاه علم و صنعت  در سال 1381

دانش آموخته نمونه کارشناسي ارشد از دانشگاه تربيت مدرس   در سال 1383