خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7114   بروزرسانی: 23-08-1398

Zohreh Toghranegar

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تاثیر قارچ های میکوریز آریو‌سکولار بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ،بیو شیمیایی و آناتومی سنبل الطیب تحت تنش شوری 
[  خلاصه طرح] 
مجريشهريور 1396در دست اجرا1397/12/15