خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8131   بروزرسانی: 18-01-1399

Zohreh Toghranegar

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تاثیر قارچ های میکوریز آریو‌سکولار بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ،بیو شیمیایی و آناتومی سنبل الطیب تحت تنش شوری 
[   خلاصه طرح] 
مجريشهريور 1396اسفند  13971397/12/15