خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه زراعت و اصلاح نباتات]

بازدید:13421   بروزرسانی: 08-07-1395

Jalal Saba
جلال صبا
دانشیار

پست الکترونيکی
saba AT znu.ac.ir      jsaba49 AT gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/saba_jalal

تلفن
   (+98) 9121412356   +98 (0) 24 3305 2248

فکس
(+98) 241 5152248   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، صندوق پستی 45195-313