خانه :: اساتید :: اخبار
نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان
نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری (3-11-1395) ادامه خبر
جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبلان
بنياد نخبگان استان زنجان با همكاري اتاق بازرگاني صنايع برگزار می کند (3-11-1395) ادامه خبر
حضور مرکز رشد واحدهای فناوری در نمایشگاه
شرکت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان در هفدمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور (29-9-1395) ادامه خبر
بروزرسانی: 25-5-1394
شورای مرکز رشد

معاون اداری مالی دانشگاه زنجان

دکتر بهرام ملکی زنجانی

تلفن:2332 3305 24 (98+)

آدرس: زنجان - کیلومتر 5جاده تبریز - دانشگاه زنجان – سازمان مرکزی دانشگاه – معاونت اداری مالی

پست الکترونیک: bmalekiz@znu.ac.ir  

معاون پژوهشی دانشگاه زنجان

دکتر جلال صبا

تلفن:2334 3305 24 (98+) و 32283110 24 (98+)

آدرس: زنجان - کیلومتر 5جاده تبریز - دانشگاه زنجان – سازمان مرکزی دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری

پست الکترونیک: saba@znu.ac.ir

 

مشاور ریاست دانشگاه

مهندس محمدحسین شفائی

تلفن: -

آدرس: زنجان - کیلومتر 5جاده تبریز - دانشگاه زنجان - مرکز رشد واحدهای فناوری

پست الکترونیک:shafaeimh@yahoo.com

 

 

مشاور استاندار

مهندس سیروس میانجی

تلفن:2676 3305 24 (98+)

آدرس: زنجان - کیلومتر 5جاده تبریز - دانشگاه زنجان - مرکز رشد واحدهای فناوری

پست الکترونیک: nas41ro@yahoo.com

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی

دکتر داود مرادخانی

تلفن:33155001 24 (98+)

آدرس: زنجان - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بلوار استاد یوسف ثبوتی

پست الکترونیک: dmoradkhani@gmail.com

 

دکتر محمدرضا یافتیان

تلفن:2564 3305 24 (98+) و 32283080 24 (98+) آدرس: زنجان - کیلومتر 5جاده تبریز - دانشگاه زنجان – دانشکده علوم – گروه شیمی

پست الکترونیک:  yaftian@znu.ac.ir

ریاست پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

دکتر حمیدرضا صراف معیری

تلفن:4266 3305 24 (98+) و 4254 3305 24 (98+)

آدرس: زنجان - کیلومتر 5جاده تبریز - دانشگاه زنجان - مرکز رشد واحدهای فناوری

پست الکترونیک: hamidsarrafm@gmail.com

مدیر مرکز رشد

دکتر منصور اوجاقی

تلفن:2676 3305 24 (98+) و 2283099 241 (98+)

آدرس: زنجان - کیلومتر 5جاده تبریز - دانشگاه زنجان - مرکز رشد واحدهای فناوری

پست الکترونیک: mojaghi@znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 2