خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25394   بروزرسانی: 09-12-1398

Emarn Heshmati

عنوان کتاب: بیوفیزیک به زبان ساده
چکيده

 در این کتاب تعریفی جامع از دانش بیوفیزیک ارائه شده و سرفصل‌های گوناگون بیوفیزیک در یک فصل جداگانه آمده است. همچنين، پیش‌نیازها فهم بیوفیزیک به صورت گام به گام، در سه فصل فیزیک، یک فصل شیمی و بیوشیمی و یک فصل زیست‌شناسی آورده شده و سپس به مطالب اصلی بیوفیزیک پرداخته شده است. این کتاب به زیبایی در مرز بین دانش‌های زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک حرکت می‌کند، به طوری که نه تنها دانشجویان زیست‌شناسی، بلکه دانش‌جویان رشته‌های شیمی و بخصوص فیزیک نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. به دانشجویان زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک مورد نیاز را می‌آموزد و به دانشجویان شیمی و فیزیک، کاربرد معلوماتشان را در زیست‌شناسی نشان می‌دهد.