خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27680   بروزرسانی: 21-09-1402

Emarn Heshmati

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
7 مهناز محتشمی معالی اسفند  1392علوم جانوری بررسی اثر اسانس گیاه باریجه (Ferula gummosa) بر روی رده های سلولی Hela و MRC5 با روش سنجش MTT   استاد راهنما
6 ساناز محمدی حبیب خرداد  1393علوم جانوری بررسی عصاره الکلی آویشن کرمانی بر روی رده های سلولی Hela و MRC5 با روش سنجش MTT   استاد مشاور
5 رقیه محمدی شهريور  1394بیوشیمی بررسی بیوانفورماتیکی اثر انواع SNP های ژن M1S1 درسطح ساختار پروتئین   استاد راهنما
4 مهین قدیمی در حال انجامبیوشیمی بررسی تمایل دی‌پپتیدهای مختلف برای ساختارهای دوم درکلاس‌های پروتئینی تمام آلفا و تمام‌بتا   استاد راهنما
3 پریسا قنواتیان شهريور  1394بیوشیمی بررسی نقش موقعیت باقیمانده A19 در ساختار و عملکرد پروتئین شیرین کننده برازئین    استاد مشاور
2 علیرضا بیرام‌زاده در حال انجامبیوشیمی بررسی نقش دوماین آلفا2 در بیماری‌زایی پروتئین پریون انسانی به کمک جهش‌زایی هدفمند   استاد راهنما
1 هیمن محمدنژادی در حال انجامبیوشیمی بررسی محاسباتی شکل‌های گرمادوست، معتدل‌دوست و سرمادوست پروتئین آدنیلات کیناز و مقایسه با نتایج تجربی   استاد مشاور